Autenticació usuari Client

Codi Client
NIF
Import Factura

Import IVA inclós, d'alguna 
de les factures on aparegui
el seu codi de Client.