Autenticació usuari Proveidor

Codi Proveidor
NIF
Import Factura

Import IVA inclós, d'alguna 
de les factures on aparegui
el seu codi de Proveidor.